Orange County Eiruv

$12,178 of $100,000 raised

raised by 54 people in 1 year

וועד העירוב ד'ארענדזש קאנטי

 

טייערע און הייליגע אידן

די לעצטע צוויי יאר, האבן אידן גענומען די דראסטישע שריט, און זיך אויסגעשפרייט צו נייע געגענטער. צו א ארץ לא זרוע. א גוישע און רויע פלאץ

געלויבט השי"ת אז מ'האט מצליח געווען אויף א שטארקע פארנעם. ס'איז א נחת צו זעהן, ווי ס'ווילבערט די גאסן מיט אידישע משפחות. מלעבט באהבה ואחוה בשלום ורעות

מ'האט שוין ב"ה אלעס וואס א אידישע שטאט ברויך, ווי בתי מדרשים, און מקוואות,  און מ'טוט דעם רצון הבורא. יעדער האט דעם זעלבען ציל, אויף שטעלן ערליכע אידישע דורות אין דעם נייע שטעטל, על דרך ישראל סבא

אידן אין אלע דורות, ווי נאר מ'האט זיך באזעצט אין א נייע מושב. האט מען גלייך אהער געשטעלט עירובי חצירות. און אזוי איז אויך געווען די ערשטע וואך וואס רבינו הק' ז"ל איז ארויס געקומען צום דעמאלטדיגע נייע שטאט קרית יואל, האט ער זיכער געמאכט שוין דעם ערשטען שבת אז ס'זאל זיין אן עירוב

דא אבער איז דאס נאכנישט צושטאנדט געקומען ביז היינט, צוליב וואס דאס איז א ברייטפארצווייגטע און קאמפלעצירטע אינטערנעמונג וואס פאדערט א געוואלד מיט געלט

ברוך השם אז אפאר עסקנים בראש פון הרב ר' מאיר בערקאוויטש שליט"א האבן זיך אריינגעלייגט און זיך אונטערגענומען דאס דורך צו פירן ביזן סוף בעזרת השם

די עירוב וועט אריינעמען, בלומינגראוו, קאנטרי האללאו, היילענד מילס, עמדאר פארק און נאך גלילות

איצט ברויך מען צוקומען צו אייך טייערע איינוואוינער! אהער צו שטעלן א עירוב בתכלית הכשרות, פעלט זיך אויס בערך הונטערט טויזענט דאלער

יעדער איינער וואס וואוינט דא איז א גלייכער שותף צו דעם געשעפט. מיר בעטן אייך זייער גיבט דאס מערסטע וואס מעגליך, פאר אזא וויכטיגע צוועק

מיר צילן צוזאם שטעלן די גאנצע סומע ביז ראש חודש אלול הבעל"ט אזוי אז ביז דריי - פיר חדשים וועט שוין זיין אן עירוב אי"ה

טייערע און הייליגע ברודער: עפענט אייך אויף די טאשן, פאר די גאר וויכטיגע און הייליגע עירוב. דאס איז א חיוב אויף יעדען תושב זיך משתתף צו זיין. מיר וועלן זיין די וואס וועלן ניצן און הנאה האבן פון דעם עירוב. און זענען די וואס ברויכן צושטייער געבן גרויסער געלטער אז דאס זאל צושטאנד קומען

רופט אייך אן מיט ווארימע סכומים. און זכות פון טוהן אזא גרויסע זאך לכבוד שבת, וועלן מיר זוכה זיין צו נחלה בלי מצרים מיט ישועת און רפאות און אלע השפעות טובות עד נזכה לראות בבנין ציון בב"א

וועד העסקנים

:בלומינג גראוו

הרב שאול יודא מענדלאוויטש

ישעי' הירש

אורי דייטש

יואל גאלדשטיין

ישראל מרדכי פילאפף

:קאנטרי האלאו

פנחס קעלנער

שלמה זלמן פריעדמאן

:היילענד לעיק

שלום פעלדמאן

:עמדאר פארק

אברהם ישעי שווארץ

;
$12,178 of $100,000 raised

raised by 54 people in 1 year

Created by

Reb Mayer Berkowitz
July 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Joel Stuhl donated

1 year ago $36.00
In honor of העסקן ישעיה הירש

Nathan Zemel, MD donated

1 year ago $36.00
In honor of Rabbi Shaya Hirsch, EMT, Service Coordinator

ר' חיים מענדל קטינא donated

1 year ago $26.00
In honor of חברינו דרחמי האב

ראלניצקי donated

1 year ago $120.00
In memory of הב שמעון ב"ר חיים

Yoely Moskowitz donated

1 year ago $360.00
In honor of R'mier Berkowitz

Mordechai Halpern donated

1 year ago $500.00
In honor of Yoely Wagschal

Meilech Hiller donated

1 year ago $83.00
In honor of Shaya Hirch

שמילא שווארטץ donated

1 year ago $250.00
In honor of שבת קודש

אברהם אבא גרינהוט donated

1 year ago $100.00
In honor of Shia Lieberman

Anonymous donated

1 year ago $50.00
In honor of Shia Lieberman. Uri Dutch

Chaim Lieb Walter donated

1 year ago $50.00
In honor of העסקן yesie hirsh

Efroim Minzer donated

1 year ago $18.00
In honor of Ephraim Minzer

Shia Hersh Friedman donated

1 year ago $50.00
In honor of Shaya Hirsch

Nuchem Mordche’le Spitzer donated

1 year ago $40.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Nusen Duvid Spitzer donated

1 year ago $30.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Nathen Spitzer donated

1 year ago $30.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Avrumi Landau donated

1 year ago $100.00
In honor of Rabbi Berkowitz Shlit"A

Tovia Lipa Gross donated

1 year ago $180.00
In honor of Rab Meir Berkowitz and all the Askunim

Y.e.b donated

1 year ago $18.00
In honor of uncle אורי דייטש

Lazar Schvimmer donated

1 year ago $500.00
In honor of Shia lieberman

Israel Keller donated

1 year ago $100.00
In honor of הרה"ח ר' משה האלפערין שליט"א ממיסדי כונת בלומינג גראוו יצ"ו

Y SALAMON donated

1 year ago $360.00
In honor of highland lake estates esteemed gabbai R' Shaulem Feldman

Shimon Lieberman donated

1 year ago $20.00
In honor of Deposit In honor of my son shia and dovy

Dovy Lieberman donated

1 year ago $250.00
In honor of My brother Shia and The south blooming Grove Family

Yitzchok Szegedin donated

1 year ago $100.00
In honor of Shia Liberman & Shaya Brach

Anonymous donated

1 year ago $36.00
In honor of Thanking G-d for all the miracles and chesed He has done for all of us

אלי מאיר טרעגער donated

1 year ago $100.00
In honor of הרב ר' מאיר בערקאוויטש שליט"א

Moshe Srugo donated

1 year ago $10.00
In honor of FD25-FD64-C39-C51-C59-C62

Israel Ostreicher donated

1 year ago $36.00
In honor of Highland lake Estates

Abraham Lebowitz donated

1 year ago $72.00
In honor of Shaya Hirsch

YITZCHOK FRIEDRICH donated

1 year ago $100.00
In honor of Shaya Hirsch

Meir Berkowitz donated

1 year ago $500.00
In honor of אלע עסקנים לדבר מצוה

Joshua Kornbluh donated

1 year ago $18.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש

Shia Lieberman donated

1 year ago $600.00
In honor of The 13 Dallas Squatters

Joel Weiss donated

1 year ago $18.00
In honor of מזל טוב שימיילעך

Hersch Kellner donated

1 year ago $180.00

Joel Zicherman donated

1 year ago $2.00
In honor of Zalmy freidman

Yoel Wagschal donated

1 year ago $100.00
In honor of הרב מאיר בערקאוויטש שליט"א אבדק"ק בלומינג גראוו

Shmuel Y Spitzer donated

1 year ago $200.00

Yeshua Bittman donated

1 year ago $360.00

Joel Jacobowitz donated

1 year ago $360.00

Advanced Leasing donated

1 year ago $720.00
In honor of Yoely Goldstein-yanky weiser

Eliezer Ekstein donated

1 year ago $360.00

Motty Deutsch donated

1 year ago $360.00

Shaya Hirsch donated

1 year ago $360.00

Mattis Deutsch donated

1 year ago $120.00
In honor of Reb Mier Berkovitz

Yoel Teitelbaum donated

1 year ago $360.00

Joseph Reich donated

1 year ago $1,000.00
In honor of די הייליגע שבת

Pinny Kellner donated

1 year ago $1,000.00

Yitzchok Feuerwerker donated

1 year ago $360.00

Zalman Friedman donated

1 year ago $360.00
In honor of Uri and reb shimon and mier berkowitz

Shulem Lowy donated

1 year ago $360.00

Yoely Goldstein donated

1 year ago $360.00

Uri Deutsch donated

1 year ago $360.00
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids

Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Yaakov Guberman. My wife Bracha and I moved here to Israel from Russia in 2007. We settled in Ramat Beit Shemesh, I got work as an e

More Info >

ONLY 24 HOURS LEFT: RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN - Help Impoverished Orphans Getting Married This Month

ONLY 24 HOURS LEFT: RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN - Help Impoverished Orphans Getting Married This Month
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

"I was just a kid when we lost my parents. It was painful learning to live without them, becoming responsible for myself and siblings. Now that I'

More Info >

URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP

URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

UPDATE June 12: Thank you to all our donors! The money is being wired to the Polish government and Avraham should be released in the coming days. We w

More Info >

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rosh Chodesh Sivan is here, and that means the continuation of a tradition which has taken place for hundreds of years: The recitation of Tefilas HaSh

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Emerald Weiner donated

39 min ago $18.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $25.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us survive
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Pinya bas Rochel

Jack Gindi donated

4 hours ago $42.00
Kollel Hayim Shell Torah

Ari Rosman donated

4 hours ago $14.00
KIDUSH HASHEM MORALITY FUND

Sheila Nashofer donated

5 hours ago $50.00
We Just Want Her Home!
In honor of Aliza Yedida bas Esther Zelda

Anonymous donated

6 hours ago £14.00
MITZVAS PIDYON SHVUYIM: My Husband is Being Held In Ukrainian Jail - Please Help Us Save His Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Uncle Leon

Anonymous donated

15 hours ago $18.00
Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Binah bat Sarah

Eva Kohn donated

16 hours ago $36.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of r.b.

Burec Mendlu. donated

16 hours ago $50.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of r.b.

Avrumy H. donated

16 hours ago $101.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of c.k.

Vulvy H. donated

16 hours ago $50.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of r.b.

Yoly H. donated

16 hours ago $100.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Jana Fried donated

18 hours ago $36.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

20 hours ago $5.00
Help a mother of 6

Leah Rath donated

21 hours ago $35.00
I'm A Widow Left Behind With 14 Kids ... Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $36.00
I'm A Widow Left Behind With 14 Kids ... Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of חוה ריחני בת רחל שולמית

Anonymous donated

22 hours ago $40.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

James Setton donated

23 hours ago $101.00
Kollel Hayim Shell Torah

Anonymous donated

1 day ago $18.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Chaya Sara bat Malka

Eileen Smith donated

1 day ago $50.00
We Just Want Her Home!

יושע פעקעטע donated

1 day ago $200.00
ספר תורה

Chaya Koual donated

1 day ago $18.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In honor of Daniel, Akiva, Aaron, Yoely, Chana, Rachel and Elisheva

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Help a Widow (Mrs. Ehrenfeld) and her 3 Children
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Help a Widow (Mrs. Ehrenfeld) and her 3 Children
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rami Noy donated

1 day ago $18.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!
In memory of Jonathan Eliezer בן Isaac and Sharona

Vulvy Polok donated

1 day ago $40.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of u. b.

YD Friedman donated

1 day ago $7.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $25,888.00
The deaf-mute family

Hodaya Acoca donated

1 day ago $69.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $2.00
Miri Had a Stroke Before She Was Born. Who Will Be There to Help Her?
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!

Osher donated

1 day ago $72.00
Please Don't Let My Family Fall Apart !!!

Moshe Sakhaei donated

1 day ago $200.00
Jackson Eruv Construction

Timur Nisenbaum donated

1 day ago $18.00
RAFFLE & ONLINE DONATION PLATFORM
In memory of Moshe ben Shlomo

Anonymous donated

1 day ago $36.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!
In honor of Horav Levi Yitzchak ben Horav Boruch Shneur z”l

Yanky Friedman donated

1 day ago $100.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of r. brecher

Y. H. Friedman donated

1 day ago $150.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Lipa Friedman donated

1 day ago $1,000.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!
In honor of u. brecher

Anonymous donated

1 day ago $500.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shirah Bell donated

1 day ago $80.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $5.00
Please help a young widow and her five children!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $36.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of zchus haneshoma Rochel Faygl bas Dovid, Laya bas Dovid, Chaim Yitzchak ben Reuvain, Dovid Reuvain ben Yechiel Meir

Leah Rosenberg donated

1 day ago $25.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!
In honor of YY Taub

Anonymous donated

1 day ago $180.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shimon And Meira Emlen donated

1 day ago $100.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Moshe Mandel donated

1 day ago $350.00
HACHNOSAS KALLAH - PIKUACH NEFESH

David Rothstein donated

2 days ago $10.00
Help a mother of 6
In honor of Jay

מענדל מאיר בראווער donated

2 days ago $100.00
ספר תורה

אלעזר ארי' יונגרייז donated

2 days ago $226.00
ספר תורה
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.