ספר תורה

$8,679 of $120,000 raised

raised by 72 people in 10 months

                                                                                                                                             

;
$8,679 of $120,000 raised

raised by 72 people in 10 months

Created by

ספר תורה
March 2019

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

ברוך מרדכי מענדלאוויטש donated

2 days ago $20.00

יחזקאל גרינפעלד donated

2 days ago $42.00

שמואל אליעזר שפירא donated

5 days ago $18.00

נחום כהנא donated

2 weeks ago $150.00

יעקב יודא לאנדא donated

2 weeks ago $100.00

יוסף לויפער donated

2 weeks ago $250.00

שמעון מערץ donated

1 month ago $100.00

ברוך מרדכי מענדלאוויטש donated

1 month ago $20.00

יחזקאל גרינפעלד donated

1 month ago $42.00

שמואל אליעזר שפירא donated

1 month ago $18.00

יחזקאל לעפקאוויטש donated

1 month ago $100.00

יושע פעקעטע donated

1 month ago $200.00

יחזקאל בראווער donated

1 month ago $100.00

יעקב געשטעטנער donated

1 month ago $30.00

יוסף לויפער donated

1 month ago $250.00

ברוך דוד טענענבוים/נחמי' donated

1 month ago $100.00

אלי' דוב עפשטיין donated

1 month ago $90.00

ברוך מרדכי מענדלאוויטש donated

2 months ago $20.00

יחזקאל גרינפעלד donated

2 months ago $42.00

מרדכי פילאפף donated

2 months ago $600.00

שמואל אליעזר שפירא donated

2 months ago $18.00

אברהם זאנוויל בערקאוויטש donated

2 months ago $100.00

צבי אביגדור קליין donated

2 months ago $100.00

וואלף שלעזינגער donated

2 months ago $100.00

יקיר גרינפעלד donated

2 months ago $69.00

נפתלי הערצאג donated

2 months ago $150.00

שמעון אבערלענדער donated

3 months ago $500.00

ברוך מרדכי מענדלאוויטש donated

3 months ago $20.00

יחזקאל גרינפעלד donated

3 months ago $42.00

שמחה מאיר דייטש donated

3 months ago $10.00

יקיר גרינפעלד donated

3 months ago $40.00

יצחק ליכטענשטיין donated

3 months ago $100.00

יעקב געשטעטנער donated

3 months ago $30.00

Shmil Hersh Shpitzer donated

3 months ago $200.00

ישראל שלמה אילאוויטש donated

3 months ago $100.00

חיים ראטה donated

3 months ago $100.00
In honor of לזכרון נשמת חברינו הבלתי נשכח הבה''ח יואל יצחק ע''ה בהר''ר משה לויפער שליט''א

ארי' קליין donated

3 months ago $100.00

ארי' קליין donated

3 months ago $100.00

ארי' קליין donated

3 months ago $100.00

נטע מארקאוויטש donated

3 months ago $100.00

נחום כהנא donated

3 months ago $100.00

חיים ראטה donated

4 months ago $100.00
In honor of לזכרון נשמת חברינו הבלתי נשכח הבה''ח יואל יצחק ע''ה בהר''ר משה לויפער שליט''א

אפפעל donated

4 months ago $25.00

אברהם זאנוויל בערקאוויטש donated

4 months ago $100.00

חיים ראטה donated

5 months ago $100.00
In honor of לזכרון נשמת חברינו הבלתי נשכח הבה''ח יואל יצחק ע''ה בהר''ר משה לויפער שליט''א

משה מתתי' מערץ donated

5 months ago $180.00

אליעזר קעפעטש donated

5 months ago $100.00

ישראל שלמה אילאוויטש donated

5 months ago $100.00

M Y S donated

5 months ago $40.00

גבריאל צבי קליין donated

5 months ago $300.00

שאול קליין donated

5 months ago $100.00

יואל כף donated

5 months ago $600.00

יושע פעקעטע donated

5 months ago $200.00

מענדל מאיר בראווער donated

5 months ago $100.00

אלעזר ארי' יונגרייז donated

5 months ago $226.00

יוסף זאב מיטטעלמאן donated

5 months ago $100.00

אלי דוב עפשטיין donated

5 months ago $90.00

חיים ראטה donated

6 months ago $100.00
In honor of לזכרון נשמת חברינו הבלתי נשכח הבה''ח יואל יצחק ע''ה בהר''ר משה לויפער שליט''א

גבריאל צבי קליין donated

6 months ago $200.00

אביגדור וויינבערגער donated

6 months ago $25.00

יושע קרויס donated

7 months ago $180.00

אהרן ישעי' גרינפעלד donated

7 months ago $100.00

זלמן עקשטיין donated

7 months ago $360.00

אברהם זאנוויל בערקאוויטש donated

7 months ago $100.00

אברהם שלום בלום donated

7 months ago $90.00

אברהם שלום בלום donated

7 months ago $100.00

ישראל שלמה אילאוויטש donated

7 months ago $100.00

חיים ראטה donated

7 months ago $100.00
In honor of לזכרון נשמת חברינו הבלתי נשכח הבה''ח יואל יצחק ע''ה בהר''ר משה לויפער שליט''א

Yidel A donated

7 months ago $1.00

Yidel A donated

7 months ago $1.00

נחמי' דייטש donated

10 months ago $190.00
In honor of מורי אבי שליט"א
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

See more campaigns

Latest Donations

Hadassa Goldsmith donated

1 hour ago $36.00
Grossman Family Fund
In honor of Klal Yisrael

Anonymous donated

3 hours ago $36.00
Gerassy Family Campaign

M donated

4 hours ago $100.00
פיקוח נפש ממש

Menachem Lezer donated

6 hours ago $3.00
We Just Want Her Home!

Ahron Halperin donated

6 hours ago $1,000.00
פיקוח נפש ממש

Anonymous donated

7 hours ago $18.00
We Just Want Her Home!

Aleksandr Golub donated

9 hours ago $18.00
Lieberman Family Emergency Fund: Just Lost My Husband, Raising 10 Kids On My Own
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of mitzvah

Anonymous donated

10 hours ago $4,100.00
CHESED VERACHAMIM

Tova Rosenfeld donated

10 hours ago $180.00
Matanos L'Evyonim for Torah Scholars Campaign 5779

Edward Glyn donated

10 hours ago $180.00
Matanos L'Evyonim for Torah Scholars Campaign 5779
In honor of Emuna and Yeshua for David Shemuel Ben Elchanan Yisrael

Rephael Baruch Elkaim donated

12 hours ago $60.00
Simchat Haregel last minute appeal! Help unfortunate Yidden come to Pesach with a smile!!!
In honor of לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון החסיד המופלא רבי בנימין מרדכי הלפרין שליט"א

Mike Sutton donated

12 hours ago $52.00
Kollel Hayim Shell Torah
In honor of גמר חתימה טובה

Chamaa Louz donated

12 hours ago $100.00
Kollel Hayim Shell Torah
In honor of גמר חתימה טובה

Anonymous donated

13 hours ago $5.00
CHESED VERACHAMIM

Anonymous donated

15 hours ago $25.00
We must save their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

18 hours ago $10.00
Matanos L'Evyonim for Torah Scholars Campaign 5779

Melissa And Joseph Kalinsky donated

18 hours ago $100.00
We Just Want Her Home!
In memory of Naftali hirtz Ben avraham

Anonymous donated

19 hours ago $36.00
EMERGENCY FUND: My Husband Is Trapped in the Living Room. PLEASE HELP US Move To a House Where We Can Live a Normal Life!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

19 hours ago $36.00
WE NEED YOUR HELP! Help RNSP raise $50,000 so we can continue our vital work!
In honor of All Active RNSP

Anonymous donated

20 hours ago $50.00
We must save their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $2,500.00
פיקוח נפש ממש

Isaac Breuer donated

1 day ago $1,500.00
פיקוח נפש ממש
In honor of My dear brother hatzadik jb and moshe livy brown

Harold Kaplan donated

1 day ago $18.00
Matanos L'Evyonim for Torah Scholars Campaign 5779

Rabbi Silber donated

1 day ago $1,000.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of החזקת תלמידי חכמים בארץ הקודש

Anonymous donated

1 day ago $150.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $18.00
פיקוח נפש ממש
In honor of Testing

Miriam Leah Schwartz donated

1 day ago $18.00
We Just Want Her Home!
In memory of Reuven Tzvi Ben Menachem Yitzchak, zt"l

Sheila Rimmer donated

1 day ago $25.00
We Just Want Her Home!

Lee S Weinblatt donated

1 day ago $100.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $54.00
We Just Want Her Home!

Miriam Richman donated

1 day ago $50.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $54.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Grossman Family Fund
In memory of Rav Yosef Grossman

Jackie Kramer donated

1 day ago $5.00
We Just Want Her Home!

Ron Sivan donated

1 day ago $25.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $18.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $50.00
We must save their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 days ago $6.00
Chany Reisz's Sefer Torah

Anonymous donated

2 days ago $2.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

ברוך מרדכי מענדלאוויטש donated

2 days ago $20.00
ספר תורה

יחזקאל גרינפעלד donated

2 days ago $42.00
ספר תורה

Jacob Berger donated

3 days ago $18.00
Rabbi Yudilevitz Tzidakah fund
In honor of Reb Menachem Kantor shlit"a and Reb Aryeh Leib Yudelevitz shlit"a

Frumi And Saifo Marasow donated

3 days ago $100.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

David Algazi donated

3 days ago €70.00
Kollel Hayim Shell Torah

Menachem Kantor donated

3 days ago £5.00
Emergency Ger Tzedek Hachnosas Kallah
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 days ago $11.00
Devastating Tragedy Of The Azan Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Mordechai S. donated

4 days ago $18.00
Help a son helping his father

Anonymous donated

4 days ago $30.00
Help a son helping his father

Anonymous donated

4 days ago $50.00
We must save their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Mordechai Paskes donated

4 days ago $54.00
Help a son helping his father
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.