העלפט די חתן און כלה גיין אונטער די חופה אין געציילטע טעג

$28,698 of $35,000 raised

raised by 392 people in 5 months

בס"ד

לכבוד ידידי היקר,

ביטע נעם א מינוט און ליין דורך די קומענדיגע פאר שורות.

עס האנדעלט זיך פון מיין נאנטער ידיד א וואוילע יונגערמאן וואס איז ל"ע איבערגעבליבן איינער אליינס מיט א שטוב פון קליינע קינדערלעך. ער צורייסט זיך מיט א געוואלדיגע מסירות נפש זיי צו אויפציען, ווען אין די זעלבע צייט פרובירט ער אלעס מעגליך אויך אנצוהאלטען זיין פרנסה אריינצוברענגען די נויטיגע געברויכען אין שטוב ווי עסן קליידונג און נאך, טראגענדיג די ראלע סיי פון א טאטע און סיי פון א מאמע. ער ברעכט כמעט אונטער יעדע חודש צו דעקן זיין בודזשעט, ווען נישט די הילף פון עטליכע קרובים וידידים.

ער האט ברוך השם א שידוך געטוען מיט זיין ערשטע קינד עטליכע חדשים צוריק מיט די באשערטע א כלה א יתומה. אבער ער קען נישט אליינס דעקן די אסטראנאמישע הוצאות החתונה, ואין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה.

ער איז ארומגעגאנגען זאמלען געלט פאר עטליכע חדשים קלאפענדיג אויף די טירן פון טייערע יודן נדיבים בעם וואס האבן אים שיין אויפגענומען און ארויסגעהאלפן מיט שיינע סכומים, אבער עס איז ווייט פון גענוג צו דעקן די גרויסע הוצאות החתונה.

ער שטייט ממש געציילטע טעג פאר די חתונה און ער דארף נאך האבן פערציג טויזענט דולער צו באצאלן פאר די הוצאות החתונה ווי די זאל, די מוזיק, די בדחן, די שטריימל, די בגדים, אבער ער האט נישט ליידער דאס געלט!

מען רעדט נישט פון קיין ספענדערייען אדער לוקסעריעזע פיטשעווקעס, מ'רעדט דא פשוט פון די הוצאות פאר די מינימאלע געברויכן פאר א חתונה, צו קענען פירן דאס קינד אונטער די חופה מיט א פרייליך הארץ און רואיגן געמיט.

די חתן און די כלה האבן ביידע אזויפיל מיטגעמאכט ליידער אין זייער לעבן! ווי קען מען שטיין גלייכגילטיג אין די זייט און צוקוקען זייער צער שטייענדיג ממש געציילטע טעג פאר די חתונה און עס איז נישט דא די געלט צו קענען גיין אונטער די חופה?

דעריבער ווענדט איך מיך צו דיר מיט א הייסע בקשה זיך אנצושליסן מיט א שיינעם סכום צו קענען שאפן די נויטיגע פערציג טויזענט דולר צו דעקן די הוצאות החתונה.

דער שו"ע פסק'נט "ואין לנו צדקה חשובה וגדולה יותר מלחתן עניים" (שו"ע יו"ד רמט, טו).

עס איז באקאנט די ווערטער פון די הייליגע מהרש"א זי"ע (א זיידע פון די חתן) אז ווען מען וועט ארויפקומען אויבען אין הימל לאחר מאה ועשרים וועט מען פרעגען צו מען האט געהאלפן חתונה מאכן א יתום אדער א יתומה.

דער הייליגער תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי זאגט א מורא'דיגע מימרא כל העוזר לישראל כאילו עוזר הקב"ה, איר האט יעצט א פאסיגע געלעגנהייט ארויסצוהעלפן דעם אייבירשטן כביכול אליינס!!

אלזא ביטע זייט אייך יעצט משתתף מיט א שיינעם סכום און העלפט דעם חתן און כלה גיין אונטער די חופה בשעה טובה ומוצלחת!

ובזכות פון די גרויסע מצוה זאלט איר געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב בגשמיות ורוחנית נחת פון די קינדער וכל טוב סלה!

נ. ב. ביטע העלף מיר דערגרייכען די ציהל פון פערציג טויזענט דולער צו באצאלן פאר די הוצאות החתונה, דורך בעהטן דיינע נאנטע ידידים זיי זאלן זיך אויך משתתף זיין.

געדענק! פרוטה פרוטה מצטרפת לסכום נכבד!

תזכו למצוות שפע ברכה והצלחה.

;

;
$28,698 of $35,000 raised

raised by 392 people in 5 months

Created by

העלפט ארויס די חתן און כלה
January 2019

Contact this campaign

Donations

Aron Fischer donated

4 months ago $36.00
In honor of Yaakov Mayer Sobel

Issac Goldstein donated

4 months ago $18.00
In honor of Joel Schwartz

Anonymous donated

4 months ago $10.00
In honor of Yoely Schwartz

Menachem Weiss donated

5 months ago $36.00
In honor of Menachem Hoffman

Anonymous donated

5 months ago $200.00

Gershon Silber donated

5 months ago $36.00
In honor of Yitzchok Serhoffer

Anonymous donated

5 months ago $100.00
In honor of Yossi m

Moshe Marcus donated

5 months ago $36.00
In honor of Yitzchok Serhofer

Mordechi Gelb donated

5 months ago $200.00

SHIMONE NAHON donated

5 months ago $100.00
In honor of Yitz Serhofer

Anonymous donated

5 months ago $50.00
In memory of A wonderful woman

Ezriel Gelb donated

5 months ago $18.00
In honor of Avrumy Holtzer

JOEL PARNES donated

5 months ago $50.00

Simone Millet donated

5 months ago £5.00
In honor of Lizzie Millet y Alberto Abadi

Anonymous donated

5 months ago $10.00

Shie Weisberg donated

5 months ago $18.00
In honor of Menachem Hoffman

TELEBROAD LLC donated

5 months ago $100.00
In honor of Menachem Hoffman

Anonymous donated

5 months ago $10.00

Anonymous donated

5 months ago $36.00
In honor of Favi rosenwasser

Anonymous donated

5 months ago $20.00

Chaim H Wertzberger donated

5 months ago $18.00
In honor of Menachem

Anonymous donated

5 months ago $18.00

Menachem Hoffman donated

5 months ago $18.00

Anonymous donated

5 months ago $18.00

Abe donated

5 months ago $36.00
In honor of Laser perlmutter and m...

YEHUDA FIXLER donated

5 months ago $50.00
In honor of Joel Braver

Anonymous donated

5 months ago $72.00
In honor of Rabbi Jack Lefkowits

Anonymous donated

5 months ago $18.00

Shia Kohn donated

5 months ago $360.00

Yankl Guttman donated

5 months ago $72.00
In honor of My Beloved Yeoli Braver

בעריש יונגרייז donated

5 months ago $54.00
In memory of לע"נ שלמה בן ארי ז"ל

Joseph Lazar donated

5 months ago $10.00
In honor of יואל שווארטץ

Ben Zahler donated

5 months ago $50.00
In honor of J braver

Yides Ackerman donated

5 months ago $100.00
In honor of Joel braver

Environmental Chemical Zisha Braun donated

5 months ago $15.00
In honor of In honor of R Yoil Meislish - We stay neighbors...

Zalmen Leib Schwartz donated

5 months ago $50.00
In honor of Yoel braver

Oizer Fried donated

5 months ago $20.00
In honor of M n

L Y Friedman donated

5 months ago $36.00
In honor of Yoely braver

M L donated

5 months ago $18.00
In honor of chosen and kallah

Mordechai Hersh Retek donated

5 months ago $100.00
In honor of Yoely Braver

Y Rosenberg donated

5 months ago $18.00
In honor of Yaakov Meir Sobel

Chaim Shraga Lebowitz donated

5 months ago $500.00
In honor of yoely schwartz

Avrumy Katz donated

5 months ago $20.00
In honor of Permo and mn

Chaim Schwartz donated

5 months ago $50.00
In honor of יעקב מאיר

Laser Friedman donated

5 months ago $110.00
In honor of M n and my best friend laser

Anonymous donated

5 months ago $54.00

H Basch donated

5 months ago $50.00
In honor of M n

Anonymous donated

5 months ago $360.00
In honor of ר' יואל בראווער

S Kraus donated

5 months ago $18.00
In honor of mendy neiman

Shaul Perlstein donated

5 months ago $25.00
In honor of shaul perlstein

J Guttman donated

5 months ago $100.00
In honor of ר׳ יואל בראווער

Moshe Shmiel Rosenberg donated

5 months ago $20.00
In honor of Mendy

Eli Klein donated

5 months ago $250.00
In honor of יואל בראווער

Fishel Lebowitz donated

5 months ago $180.00
In honor of Yoely Braver

Berl Halberstam donated

5 months ago $18.00

Joel Wieder donated

5 months ago $100.00
In honor of יואל בראווער

Anonymous donated

5 months ago $360.00
In honor of W38

Joel Fischer donated

5 months ago $50.00
In honor of Yossy is the Best as always

David Cohen donated

5 months ago $18.00
In honor of Yossi Steinfeld

Cheskl Lefkovits donated

5 months ago $100.00

Anonymous donated

5 months ago $18.00

Zaidy & Babi Altman donated

5 months ago $50.00
In honor of Yitzchok Serhofer

David Rosenbaum donated

5 months ago $50.00
In honor of Yoely Schwartz

Edt donated

5 months ago $10.00
In honor of Moishe rokeach

Abraham Wurzberger donated

5 months ago $50.00
In honor of Yoely Schwartz

Y S Huss donated

5 months ago $72.00
In honor of Yoely Schwartz

Isaac Niederman donated

5 months ago $26.00
In honor of Yoeli Lebowitz

Nachman Strulewitz donated

5 months ago $360.00
In honor of רבי יואל ס.

C R donated

5 months ago $5.00
In honor of Joel Schwartz

Yehuda Hartman donated

5 months ago $20.00
In honor of משה רוקח

David Lefkowitz donated

5 months ago $100.00

Sendy Sicherman donated

5 months ago $10.00
In honor of יואלי שווארץ the one and only

Ezra Bauer donated

5 months ago $100.00
In honor of Chaim Menashe Freund

Y. Katz donated

5 months ago $54.00
In honor of RABBI OZER FRIED

B Stein donated

5 months ago $10.00
In honor of ידידי העסקן ר' יואל שווארטץ

Anonymous donated

5 months ago $50.00
In honor of Yoely landau

Yakov Telsner donated

5 months ago $18.00
In honor of Yoely Schwartz

Avrumy Holczler donated

5 months ago $36.00
In honor of Yoily Schwartz

DMW donated

5 months ago $100.00
In honor of Bru, Mendy, DMS, Lazer P

Sander Winkler donated

5 months ago $25.00
In honor of הערש אלימילך גליק

Anonymous donated

5 months ago $18.00
In honor of לרפואת נח בן יענטל דבורה

Naftoli Jacobowitz donated

5 months ago $100.00
In honor of חיים בער מייזעלס

S. Greenberger donated

5 months ago $36.00
In honor of Mr. Super Sound

Anonymous donated

5 months ago $18.00
In honor of Hersh gluck

MJ donated

5 months ago $26.00
In honor of Hershey Gluck

Joel donated

5 months ago $180.00
In honor of Joel loundaw

Eli Heimlich donated

5 months ago $36.00
In honor of יואלי פריינד פון לעיקוואד

Moses Waldman donated

5 months ago $18.00
In honor of ר' יואל פריינד פון לעקוואד

Anonymous donated

5 months ago $36.00
In honor of מענדי ניימאן

Chaim donated

5 months ago $50.00
In honor of מחו

Anonymous donated

5 months ago $10.00

מרדכי יושע העלד donated

5 months ago $36.00
In honor of ידיד כל בית ישראל חיים בער

Yiddy Morgenstern donated

5 months ago $18.00
In honor of Motty Katz

Joel Gross donated

5 months ago $25.00
In honor of יואל לאנדא

Shie Berko donated

5 months ago $36.00
In honor of ליפא מייזעלס

Good donated

5 months ago $50.00

Anonymous donated

5 months ago $72.00
In honor of C.B.Meisels

Rolando Lopes donated

5 months ago $36.00
In honor of Jerry from TRI STATE

יצחק donated

5 months ago $1.00
In honor of צדקה

Samuel Kaff donated

5 months ago $36.00
In honor of Yirmy Katz
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids

Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Yaakov Guberman. My wife Bracha and I moved here to Israel from Russia in 2007. We settled in Ramat Beit Shemesh, I got work as an e

More Info >

ONLY 24 HOURS LEFT: RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN - Help Impoverished Orphans Getting Married This Month

ONLY 24 HOURS LEFT: RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN - Help Impoverished Orphans Getting Married This Month
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

"I was just a kid when we lost my parents. It was painful learning to live without them, becoming responsible for myself and siblings. Now that I'

More Info >

URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP

URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

UPDATE June 12: Thank you to all our donors! The money is being wired to the Polish government and Avraham should be released in the coming days. We w

More Info >

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rosh Chodesh Sivan is here, and that means the continuation of a tradition which has taken place for hundreds of years: The recitation of Tefilas HaSh

More Info >

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us survive

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us survive
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello my name is Tali   Two weeks ago, we lost my husband, Rabbi Dovid Sher a”h, father of our five young children, after a long and horrible

More Info >

We and our 8 Children Are Now Homeless

We and our 8 Children Are Now Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, we are the Barak family. Last week an electrical fire started in our home in the middle of the night … Baruch Hashem, we were able to get all

More Info >

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Avi Matisyahu. I am Baruch Hashem a father to 11 children, 7 still at home. We live in a 2-room apartment.   8 years ago my

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

28 min ago $36.00
Help a mother of 6

Jeffrey Rich donated

29 min ago $10.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jeffrey Rich donated

36 min ago $10.00
URGENT: Help Save My Family!

Jeffrey Rich donated

39 min ago $15.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us survive
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jeffrey Rich donated

41 min ago $15.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Jeffrey Rich donated

43 min ago $15.00
URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

TAL H DADI donated

5 hours ago $100.00
Kollel Hayim Shell Torah
In honor of כל עם ישראל

Anonymous donated

5 hours ago $12.00
Hilula of Or Hachaim Hakadosh
In honor of Hanna bat Rachel

Anonymous donated

6 hours ago $90.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

6 hours ago $600.00
EMERGENCY HELP FUND

Aleksandr Golub donated

6 hours ago $18.00
Lieberman Family Emergency Fund: Just Lost My Husband, Raising 10 Kids On My Own
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of mitzvah

Anonymous donated

6 hours ago £5.00
Shlomo Yizchuk's life a stage 4 cancer patient in danger !!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

7 hours ago $10.00
We and our 8 Children Are Now Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

7 hours ago $10.00
MITZVAS PIDYON SHVUYIM: My Husband is Being Held In Ukrainian Jail - Please Help Us Save His Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

יושע קרויס donated

7 hours ago $180.00
ספר תורה

NAFTALI SOLOMON donated

9 hours ago $360.00
Help Jason Klein Fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yisrarl Nisanov donated

9 hours ago $26.00
nachlat
In honor of Yehudah ben channya

Rephael Baruch Elkaim donated

9 hours ago $60.00
Simchat Haregel last minute appeal! Help unfortunate Yidden come to Pesach with a smile!!!
In honor of לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון החסיד המופלא רבי בנימין מרדכי הלפרין שליט"א

Anonymous donated

11 hours ago $2.00
MITZVAS PIDYON SHVUYIM: My Husband is Being Held In Ukrainian Jail - Please Help Us Save His Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Sady Benzaquen donated

11 hours ago $18.00
WE NEED YOUR HELP! Help RNSP raise $50,000 so we can continue our vital work!
In honor of All the RNSP

Shiya Herman donated

12 hours ago $100.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!
In honor of Shiya herman

Anonymous donated

13 hours ago $36.00
We Just Want Her Home!
In honor of Bechori family

Zelda Zirkind donated

14 hours ago $50.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

E Zinberg donated

15 hours ago $200.00
We Just Want Her Home!

Joseph & Ruchama Gass donated

15 hours ago $50.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!

Esther Lustig donated

15 hours ago $18.00
We Just Want Her Home!
In honor of Ggggg

Rabbi Silber donated

16 hours ago $1,000.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of החזקת ת"ח בארץ ישראל

Anonymous donated

17 hours ago $36.00
WE NEED YOUR HELP! Help RNSP raise $50,000 so we can continue our vital work!
In honor of All Active RNSP

Anonymous donated

20 hours ago $7.00
ONLY 24 HOURS LEFT: RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN - Help Impoverished Orphans Getting Married This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $18.00
MITZVAS PIDYON SHVUYIM: My Husband is Being Held In Ukrainian Jail - Please Help Us Save His Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

23 hours ago $100.00
Khal Chasidim Chosson Torah 5779

Aida Chazan donated

23 hours ago $36.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

EZRA NATHAN donated

1 day ago $26.00
We and our 8 Children Are Now Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $36.00
Leeyan’s Seminary Year

Pearl Goldstein donated

1 day ago $50.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!

Anonymous donated

1 day ago $10.00
ONLY 24 HOURS LEFT: RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN - Help Impoverished Orphans Getting Married This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Viktoryia Malayeva donated

1 day ago $212.00
Medical and Social Support for WWII Survivors

Anonymous donated

1 day ago $10.00
Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $10.00
My Mom passed away, my Dad is sick.. Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Amy Kabani donated

1 day ago $52.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!
In honor of Henny

Andrey Beznosov donated

1 day ago $18.00
MITZVAS PIDYON SHVUYIM: My Husband is Being Held In Ukrainian Jail - Please Help Us Save His Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago £30.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Rabbi Richard donated

1 day ago $1,000.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of לזכות הרב דוד וינברג אשדוד

אברהם גולדשטיין donated

1 day ago ₪36.00
HACHNOSAS KALLAH - PIKUACH NEFESH
In honor of מרן ראש הישיבה שליט"א

Rabbi Yitzchok Fishman donated

1 day ago $125.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of להודות לד' על הצלחה בפרנסה

Rabbi Hirth donated

1 day ago $100.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of להצלחה בכל הענינים

Anonymous donated

1 day ago ₪200.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Brochy Davis donated

1 day ago $50.00
PLEASE HELP ME CONTINUE MY HIGH SCHOOL EXPERIENCE!

Shimmy Lax donated

1 day ago $10.00
Help a mother of 6
In honor of Jb

Anonymous donated

1 day ago $18.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.