העלפט די חתן און כלה גיין אונטער די חופה אין געציילטע טעג

$28,698 of $35,000 raised

raised by 392 people in 6 months

בס"ד

לכבוד ידידי היקר,

ביטע נעם א מינוט און ליין דורך די קומענדיגע פאר שורות.

עס האנדעלט זיך פון מיין נאנטער ידיד א וואוילע יונגערמאן וואס איז ל"ע איבערגעבליבן איינער אליינס מיט א שטוב פון קליינע קינדערלעך. ער צורייסט זיך מיט א געוואלדיגע מסירות נפש זיי צו אויפציען, ווען אין די זעלבע צייט פרובירט ער אלעס מעגליך אויך אנצוהאלטען זיין פרנסה אריינצוברענגען די נויטיגע געברויכען אין שטוב ווי עסן קליידונג און נאך, טראגענדיג די ראלע סיי פון א טאטע און סיי פון א מאמע. ער ברעכט כמעט אונטער יעדע חודש צו דעקן זיין בודזשעט, ווען נישט די הילף פון עטליכע קרובים וידידים.

ער האט ברוך השם א שידוך געטוען מיט זיין ערשטע קינד עטליכע חדשים צוריק מיט די באשערטע א כלה א יתומה. אבער ער קען נישט אליינס דעקן די אסטראנאמישע הוצאות החתונה, ואין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה.

ער איז ארומגעגאנגען זאמלען געלט פאר עטליכע חדשים קלאפענדיג אויף די טירן פון טייערע יודן נדיבים בעם וואס האבן אים שיין אויפגענומען און ארויסגעהאלפן מיט שיינע סכומים, אבער עס איז ווייט פון גענוג צו דעקן די גרויסע הוצאות החתונה.

ער שטייט ממש געציילטע טעג פאר די חתונה און ער דארף נאך האבן פערציג טויזענט דולער צו באצאלן פאר די הוצאות החתונה ווי די זאל, די מוזיק, די בדחן, די שטריימל, די בגדים, אבער ער האט נישט ליידער דאס געלט!

מען רעדט נישט פון קיין ספענדערייען אדער לוקסעריעזע פיטשעווקעס, מ'רעדט דא פשוט פון די הוצאות פאר די מינימאלע געברויכן פאר א חתונה, צו קענען פירן דאס קינד אונטער די חופה מיט א פרייליך הארץ און רואיגן געמיט.

די חתן און די כלה האבן ביידע אזויפיל מיטגעמאכט ליידער אין זייער לעבן! ווי קען מען שטיין גלייכגילטיג אין די זייט און צוקוקען זייער צער שטייענדיג ממש געציילטע טעג פאר די חתונה און עס איז נישט דא די געלט צו קענען גיין אונטער די חופה?

דעריבער ווענדט איך מיך צו דיר מיט א הייסע בקשה זיך אנצושליסן מיט א שיינעם סכום צו קענען שאפן די נויטיגע פערציג טויזענט דולר צו דעקן די הוצאות החתונה.

דער שו"ע פסק'נט "ואין לנו צדקה חשובה וגדולה יותר מלחתן עניים" (שו"ע יו"ד רמט, טו).

עס איז באקאנט די ווערטער פון די הייליגע מהרש"א זי"ע (א זיידע פון די חתן) אז ווען מען וועט ארויפקומען אויבען אין הימל לאחר מאה ועשרים וועט מען פרעגען צו מען האט געהאלפן חתונה מאכן א יתום אדער א יתומה.

דער הייליגער תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי זאגט א מורא'דיגע מימרא כל העוזר לישראל כאילו עוזר הקב"ה, איר האט יעצט א פאסיגע געלעגנהייט ארויסצוהעלפן דעם אייבירשטן כביכול אליינס!!

אלזא ביטע זייט אייך יעצט משתתף מיט א שיינעם סכום און העלפט דעם חתן און כלה גיין אונטער די חופה בשעה טובה ומוצלחת!

ובזכות פון די גרויסע מצוה זאלט איר געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב בגשמיות ורוחנית נחת פון די קינדער וכל טוב סלה!

נ. ב. ביטע העלף מיר דערגרייכען די ציהל פון פערציג טויזענט דולער צו באצאלן פאר די הוצאות החתונה, דורך בעהטן דיינע נאנטע ידידים זיי זאלן זיך אויך משתתף זיין.

געדענק! פרוטה פרוטה מצטרפת לסכום נכבד!

תזכו למצוות שפע ברכה והצלחה.

;

;
$28,698 of $35,000 raised

raised by 392 people in 6 months

Created by

העלפט ארויס די חתן און כלה
January 2019

Contact this campaign

Donations

Aron Fischer donated

6 months ago $36.00
In honor of Yaakov Mayer Sobel

Issac Goldstein donated

6 months ago $18.00
In honor of Joel Schwartz

Anonymous donated

6 months ago $10.00
In honor of Yoely Schwartz

Menachem Weiss donated

7 months ago $36.00
In honor of Menachem Hoffman

Anonymous donated

7 months ago $200.00

Gershon Silber donated

7 months ago $36.00
In honor of Yitzchok Serhoffer

Anonymous donated

7 months ago $100.00
In honor of Yossi m

Moshe Marcus donated

7 months ago $36.00
In honor of Yitzchok Serhofer

Mordechi Gelb donated

7 months ago $200.00

SHIMONE NAHON donated

7 months ago $100.00
In honor of Yitz Serhofer

Anonymous donated

7 months ago $50.00
In memory of A wonderful woman

Ezriel Gelb donated

7 months ago $18.00
In honor of Avrumy Holtzer

JOEL PARNES donated

7 months ago $50.00

Simone Millet donated

7 months ago £5.00
In honor of Lizzie Millet y Alberto Abadi

Anonymous donated

7 months ago $10.00

Shie Weisberg donated

7 months ago $18.00
In honor of Menachem Hoffman

TELEBROAD LLC donated

7 months ago $100.00
In honor of Menachem Hoffman

Anonymous donated

7 months ago $10.00

Anonymous donated

7 months ago $36.00
In honor of Favi rosenwasser

Anonymous donated

7 months ago $20.00

Chaim H Wertzberger donated

7 months ago $18.00
In honor of Menachem

Anonymous donated

7 months ago $18.00

Menachem Hoffman donated

7 months ago $18.00

Anonymous donated

7 months ago $18.00

Abe donated

7 months ago $36.00
In honor of Laser perlmutter and m...

YEHUDA FIXLER donated

7 months ago $50.00
In honor of Joel Braver

Anonymous donated

7 months ago $72.00
In honor of Rabbi Jack Lefkowits

Anonymous donated

7 months ago $18.00

Shia Kohn donated

7 months ago $360.00

Yankl Guttman donated

7 months ago $72.00
In honor of My Beloved Yeoli Braver

בעריש יונגרייז donated

7 months ago $54.00
In memory of לע"נ שלמה בן ארי ז"ל

Joseph Lazar donated

7 months ago $10.00
In honor of יואל שווארטץ

Ben Zahler donated

7 months ago $50.00
In honor of J braver

Yides Ackerman donated

7 months ago $100.00
In honor of Joel braver

Environmental Chemical Zisha Braun donated

7 months ago $15.00
In honor of In honor of R Yoil Meislish - We stay neighbors...

Zalmen Leib Schwartz donated

7 months ago $50.00
In honor of Yoel braver

Oizer Fried donated

7 months ago $20.00
In honor of M n

L Y Friedman donated

7 months ago $36.00
In honor of Yoely braver

M L donated

7 months ago $18.00
In honor of chosen and kallah

Mordechai Hersh Retek donated

7 months ago $100.00
In honor of Yoely Braver

Y Rosenberg donated

7 months ago $18.00
In honor of Yaakov Meir Sobel

Chaim Shraga Lebowitz donated

7 months ago $500.00
In honor of yoely schwartz

Avrumy Katz donated

7 months ago $20.00
In honor of Permo and mn

Chaim Schwartz donated

7 months ago $50.00
In honor of יעקב מאיר

Laser Friedman donated

7 months ago $110.00
In honor of M n and my best friend laser

Anonymous donated

7 months ago $54.00

H Basch donated

7 months ago $50.00
In honor of M n

Anonymous donated

7 months ago $360.00
In honor of ר' יואל בראווער

S Kraus donated

7 months ago $18.00
In honor of mendy neiman

Shaul Perlstein donated

7 months ago $25.00
In honor of shaul perlstein

J Guttman donated

7 months ago $100.00
In honor of ר׳ יואל בראווער

Moshe Shmiel Rosenberg donated

7 months ago $20.00
In honor of Mendy

Eli Klein donated

7 months ago $250.00
In honor of יואל בראווער

Fishel Lebowitz donated

7 months ago $180.00
In honor of Yoely Braver

Berl Halberstam donated

7 months ago $18.00

Joel Wieder donated

7 months ago $100.00
In honor of יואל בראווער

Anonymous donated

7 months ago $360.00
In honor of W38

Joel Fischer donated

7 months ago $50.00
In honor of Yossy is the Best as always

David Cohen donated

7 months ago $18.00
In honor of Yossi Steinfeld

Cheskl Lefkovits donated

7 months ago $100.00

Anonymous donated

7 months ago $18.00

Zaidy & Babi Altman donated

7 months ago $50.00
In honor of Yitzchok Serhofer

David Rosenbaum donated

7 months ago $50.00
In honor of Yoely Schwartz

Edt donated

7 months ago $10.00
In honor of Moishe rokeach

Abraham Wurzberger donated

7 months ago $50.00
In honor of Yoely Schwartz

Y S Huss donated

7 months ago $72.00
In honor of Yoely Schwartz

Isaac Niederman donated

7 months ago $26.00
In honor of Yoeli Lebowitz

Nachman Strulewitz donated

7 months ago $360.00
In honor of רבי יואל ס.

C R donated

7 months ago $5.00
In honor of Joel Schwartz

Yehuda Hartman donated

7 months ago $20.00
In honor of משה רוקח

David Lefkowitz donated

7 months ago $100.00

Sendy Sicherman donated

7 months ago $10.00
In honor of יואלי שווארץ the one and only

Ezra Bauer donated

7 months ago $100.00
In honor of Chaim Menashe Freund

Y. Katz donated

7 months ago $54.00
In honor of RABBI OZER FRIED

B Stein donated

7 months ago $10.00
In honor of ידידי העסקן ר' יואל שווארטץ

Anonymous donated

7 months ago $50.00
In honor of Yoely landau

Yakov Telsner donated

7 months ago $18.00
In honor of Yoely Schwartz

Avrumy Holczler donated

7 months ago $36.00
In honor of Yoily Schwartz

DMW donated

7 months ago $100.00
In honor of Bru, Mendy, DMS, Lazer P

Sander Winkler donated

7 months ago $25.00
In honor of הערש אלימילך גליק

Anonymous donated

7 months ago $18.00
In honor of לרפואת נח בן יענטל דבורה

Naftoli Jacobowitz donated

7 months ago $100.00
In honor of חיים בער מייזעלס

S. Greenberger donated

7 months ago $36.00
In honor of Mr. Super Sound

Anonymous donated

7 months ago $18.00
In honor of Hersh gluck

MJ donated

7 months ago $26.00
In honor of Hershey Gluck

Joel donated

7 months ago $180.00
In honor of Joel loundaw

Eli Heimlich donated

7 months ago $36.00
In honor of יואלי פריינד פון לעיקוואד

Moses Waldman donated

7 months ago $18.00
In honor of ר' יואל פריינד פון לעקוואד

Anonymous donated

7 months ago $36.00
In honor of מענדי ניימאן

Chaim donated

7 months ago $50.00
In honor of מחו

Anonymous donated

7 months ago $10.00

מרדכי יושע העלד donated

7 months ago $36.00
In honor of ידיד כל בית ישראל חיים בער

Yiddy Morgenstern donated

7 months ago $18.00
In honor of Motty Katz

Joel Gross donated

7 months ago $25.00
In honor of יואל לאנדא

Shie Berko donated

7 months ago $36.00
In honor of ליפא מייזעלס

Good donated

7 months ago $50.00

Anonymous donated

7 months ago $72.00
In honor of C.B.Meisels

Rolando Lopes donated

7 months ago $36.00
In honor of Jerry from TRI STATE

יצחק donated

7 months ago $1.00
In honor of צדקה

Samuel Kaff donated

7 months ago $36.00
In honor of Yirmy Katz
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Donations

Nazila Ahdoot donated

56 min ago $100.00
Chaya Ayala (Liel) bat Tali's help fund

Anonymous donated

2 hours ago $54.00
Dissociative Identity Disorder Therapy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yosef Hertz donated

3 hours ago $36.00
RAV ASHER WEISS’S BRACHA: Help Save a Devastated Family From Tragedy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Aron tzvi ben Moshe aryeh

Anonymous donated

4 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 hours ago $25.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 hours ago $36.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shani Lehrer donated

5 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yocheved Ziegler donated

5 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Yehoshua mordechai ben yisroel yitzchak

Rifky Pavel donated

5 hours ago $100.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yedidya Greenbaum donated

5 hours ago $100.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Esti Posen donated

6 hours ago $100.00
WORDWATCH 5780
In honor of Esti Posen, Gateshead

N. Vinshtuk donated

6 hours ago $1,220.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

7 hours ago $36.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

אברהם גולדשטיין donated

7 hours ago ₪36.00
HACHNOSAS KALLAH - PIKUACH NEFESH
In honor of מרן ראש הישיבה שליט"א

Anonymous donated

8 hours ago ₪200.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Esther Y Melber donated

8 hours ago $100.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Bill McCaulley donated

8 hours ago $72.00
Help Needy Families Make Yom Tov
In honor of Philadelphia Eagles-Go Birds!!!

Yosef donated

8 hours ago $50.00
RABBI SHIMON COHEN MEMORIAL LIBRARY

Anonymous donated

8 hours ago $1,000.00
A girl in shiduchim needs clothing

Mirit Eyal-Cohen donated

9 hours ago $18.00
URGENT - 50,000 CHILDREN THROUGHOUT ISRAEL AT RISK OF NOT HAVING FOOD TO EAT!!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of May Tamir ben Ester be blessed with healthy righteous daughters and be able to fulfil the Mitzvah "“pru urvu umil'u et ha'aretz” (9:1)

Anonymous donated

12 hours ago $5.00
Shlomo Yizchuk's life a stage 4 cancer patient in danger !!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Ronit donated

12 hours ago $36.00
Help a widow

David Rothstein donated

12 hours ago $10.00
Help a mother of 6
In honor of Jay

Bracha Gluck donated

13 hours ago $36.00
Help Needy Families Make Yom Tov

Shaya Walter donated

13 hours ago $200.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

13 hours ago $5.00
BILLER FAMILY SURVIVAL FUND: Please Help a Widow & 8 Kids Whose Lives Were Turned Upside Down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

13 hours ago $5.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

13 hours ago $54.00
Help a widow

Anonymous donated

13 hours ago $100.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Perela Schilit donated

15 hours ago $360.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Yhoshia Hersh Friedman Ben Moshe donated

17 hours ago $150.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

17 hours ago £72.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of ר׳ שעיה בן ר׳ משה

Tzipora Frager donated

18 hours ago $18.00
Help a widow

Melissa Tepper donated

1 day ago $54.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Eliezer ben Leah Blimah

Israel Rosenbaum donated

1 day ago $18.00
Help a mother of 6
In honor of JB

Sarah Newmark donated

1 day ago $10.00
I'm A Widow Left Behind With 14 Kids ... Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shlomo Kohn donated

1 day ago $200.00
Jackson Eruv Construction
In honor of Frenchy

Anonymous donated

1 day ago $250.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Elana Ephraim donated

1 day ago $25.00
Support Ezras Cholim of Phoenix - Annual Appeal
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of A refua shelayma for Rina Leyat bat Yehezkella, Zelda bat Bella Tsarna, and Channa Genendle bat Nechama Tsarna

Anonymous donated

1 day ago $105.00
Sefer Torah - לע"נ ר' יעקב ב"ר דוד לייב ע"ה
In memory of My beloved father ג'ו יעקב בן ר' דוד לייב

Anonymous donated

1 day ago $18.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Aron Silber donated

1 day ago $1,000.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of להחזיק ת"ח בארץ ישראל

Anonymous donated

1 day ago $10.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

A Giteh Breeder donated

1 day ago $1,000.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Chaya Ayala (Liel) bat Tali's help fund

Nochum Freund donated

1 day ago $250.00
Jackson Eruv Construction

ML donated

1 day ago $3.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Victoria Mosher donated

1 day ago $25.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In memory of Rachel Thaler

Anonymous donated

1 day ago $5.00
Sefer Torah for Tzivia Zielinski A"H
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.