פיקוח נפש ממש

$10,640 of $15,000 raised

raised by 28 people in 1 year

                 !!!!  פיקוח נפש ממש

 

 

טיייערע הארציגע ברודער / ובני משפחה.  

שוין צוויי יאר וואס דער איד דרייט זיך ארום מיט א מחלה 

וואס קיינער האט נאך נישט ביזדערוואל באוויזען צו דיעגנאזען וואס גייט פאר. דער איד גייט דרוך שבע מדרי גהנים. און פיל זינען פון ווארט. מען האט אלעס פאבירט און ליידער האבן אסך זאכן גאר ערגער געמאכט דו מצב. 

יעצט מיט אסך סיעתא דשמיא און מיט הילף פון גרויס עסקנים איז מען אנגעקומען צו א גרויסען דאקטער וואס זעט אויס אז ער וועט זיין אי״ה דער גוטער שליח. אבער ער נעמעט נישט קיין אינשורענס און מען מוז האבן פאר די ערשטע צוויי וואכן בהאנדלאגען. 

גאנצע $15,000

אונז בני משפחה זענען ליידער אויסגעברענט פון געלט פון די לעצטע צוויי שרעקליכע יארן. 

אבער מיט ענקער הילף וועלן מיר איה דאס קענען באוויזען. 

מיר מוזן ענטפערן דעם גרויסן דאקטער ביז 24 שעה. 

ביטע ביטע נעמט אייך עפעס אונטער. 

און דעם זכות וועט השית אייך זיכעג באצאלן געזונט פרנסה ונחת וכט״ס. 

;
$10,640 of $15,000 raised

raised by 28 people in 1 year

Created by

Joel Weiss
September 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Joel Weiss donated

2 months ago $18.00
In honor of Jb’s popcorn

Anonymous donated

2 months ago $17.00
In honor of Sweet dreams ‼️

M donated

2 months ago $7.00

Asher L Schwartz donated

2 months ago $20.00
In honor of JB

Barry Kaufman donated

2 months ago $360.00

Anonymous donated

2 months ago $380.00
In honor of JB

Mordechai donated

2 months ago $10.00

Moses Waldman donated

2 months ago $18.00
In honor of JB

Mordchai K. donated

2 months ago $52.00

Anonymous donated

2 months ago $66.00
In honor of Let's try to straighten out the numbers

Naftoli Weinstock donated

2 months ago $36.00
In honor of Jb

A.Y.T. donated

2 months ago $52.00
In honor of זאבי הערשקאוויטש

Joel Ackerman donated

2 months ago $100.00
In honor of לאז די געלט זיין א כפרה

Aron Deutsch donated

2 months ago $10.00
In honor of JB

Anonymous donated

2 months ago $515.00

Anonymous donated

2 months ago $413.00
In honor of לזכות שלום אליעזר בן רחל. להיפקד היום בדבר ישועה ורחמים

Anonymous donated

2 months ago $1,000.00
In honor of A night plus

Anonymous donated

2 months ago $458.00
In honor of Half a night

Berl Breuer donated

2 months ago $1,029.00
In honor of מיין ברודער דער צדיק יואלי

Anonymous donated

2 months ago $425.00
In honor of WSW

Ruchel Reizy donated

2 months ago $18.00
In honor of Devoted Brother

Anonymous donated

3 months ago $500.00
In memory of שמואל אברהם בן יעקב קאפעל

M donated

3 months ago $100.00

Ahron Halperin donated

3 months ago $1,000.00

Anonymous donated

3 months ago $2,500.00

Isaac Breuer donated

3 months ago $1,500.00
In honor of My dear brother hatzadik jb and moshe livy brown

Anonymous donated

3 months ago $18.00
In honor of Testing

Joel Weiss donated

1 year ago $18.00
In honor of Fishey Londow
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

See more campaigns

Latest Donations

Lipa Alder donated

6 hours ago $1.00
Keren Boruch Yitzchok MATANOS L’EVYONIM Campaign
In memory of Shmuel Ben Moshe & Shimon Ben Shimon

Rochel Shain donated

1 day ago $25.00
Simchas Reuven

Vulvy Hendler donated

1 day ago $50.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

J.G. donated

1 day ago $1.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
In memory of Eliyahu Ben Menachem Mendel HaKohen

Jennifer Kruman donated

1 day ago $50.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

יצחק לעבאוויטש donated

1 day ago $98.00
Help a mother of 6

Yoel Blum donated

1 day ago $42.00
Help a mother of 6
In honor of Harav JB who stole my mame

Anonymous donated

1 day ago $12.00
Help a mother of 6

יואל קליינבערגער donated

1 day ago $36.00
Help a mother of 6
In honor of זשעי בי

Aryeh Kolman donated

1 day ago $180.00
Help a mother of 6

Joel Wieder donated

1 day ago $36.00
Help a mother of 6
In honor of JB

VLADIMIR KURINETS donated

1 day ago $100.00
Russian Torah Center - Ohr Chodosh synagogue
In memory of Iosef Ben Vulf

Alter Lowy donated

1 day ago $72.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

1 day ago $54.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
In honor of For Refuah, children, Good Parnassa and finding her way for J P

Anonymous donated

1 day ago ₪1,000.00
Continuing Henny Machlis's legacy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Nusen donated

1 day ago $300.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

1 day ago $18.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

1 day ago $5.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Debra E Hochman donated

1 day ago $5.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
In honor of Roslyn Esther hochman

Mitchell Weiner donated

1 day ago $18.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

1 day ago $54.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Bernard Weingarten donated

2 days ago $54.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
In honor of Shoshana Weingarten

Anonymous donated

2 days ago $36.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

2 days ago $36.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

2 days ago $100.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Yanofsky donated

2 days ago ₪118.00
Save our Kollel in Bet Shemesh

Anonymous donated

2 days ago $5.00
Save a life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Elimelech Weiss donated

2 days ago $1.00
Help a mother of 6
In honor of SkyView Elevator installations

Anonymous donated

2 days ago $10.00
Help a mother of 6

Dovy Lieberman donated

2 days ago $18.00
Help a mother of 6

Bruchi Hirsch donated

2 days ago £18.00
Help Rav Gershon Edelstein and Kupat Ha'ir Marry Off 35 Orphans
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Chaim ben Emmanuel

Yana donated

2 days ago $2.00
Gomel Mikvah Maintenance
In honor of Эсфирь бас Шеина

YDL donated

2 days ago $10.00
Help a mother of 6

H S donated

2 days ago $20.00
Help a mother of 6

Isaac Goldberger donated

3 days ago $50.00
Help a mother of 6
In honor of Rav Hatzadik R. Yoel

Anonymous donated

3 days ago $108.00
AVRAMSKY FAMILY EMERGENCY FUND: Please save Aharon's life!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Yechezkel Meir a"h ben Tzvi Aryeh n"y

Isreal Landau donated

3 days ago $35.00
Help a mother of 6
In honor of JB keep up the good work just a lesson never give up

Anonymous donated

3 days ago $250.00
Kollel Hayim Shell Torah
In honor of Yabra Moises

דוד לוי כהן donated

3 days ago $36.00
ספר תורה

YOSEF KAHAN donated

3 days ago $54.00
Kollel Hayim Shell Torah
In honor of YOSEF KAHAN

Moshe Spitzer donated

3 days ago $10.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

3 days ago $60.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Mrs. Taragin donated

3 days ago $500.00
Lev Akiva Shamai Community Outreach Program
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Saadya z'l

Anonymous donated

3 days ago ₪1,000.00
Continuing Henny Machlis's legacy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 days ago $1.00
Friends for Dvorahle

Lipeh Alder donated

4 days ago $1.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
In memory of Our rebbe melechamashian’eNow!

Anonymous donated

4 days ago $5.00
Avi Levy Yahrtzeit Campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Sima bas Mordechai

B Cohen donated

4 days ago $1.00
Help save Benny and Josh
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

4 days ago $110.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

4 days ago $50.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.