פיקוח נפש ממש

$10,640 of $15,000 raised

raised by 28 people in 1 year

                 !!!!  פיקוח נפש ממש

 

 

טיייערע הארציגע ברודער / ובני משפחה.  

שוין צוויי יאר וואס דער איד דרייט זיך ארום מיט א מחלה 

וואס קיינער האט נאך נישט ביזדערוואל באוויזען צו דיעגנאזען וואס גייט פאר. דער איד גייט דרוך שבע מדרי גהנים. און פיל זינען פון ווארט. מען האט אלעס פאבירט און ליידער האבן אסך זאכן גאר ערגער געמאכט דו מצב. 

יעצט מיט אסך סיעתא דשמיא און מיט הילף פון גרויס עסקנים איז מען אנגעקומען צו א גרויסען דאקטער וואס זעט אויס אז ער וועט זיין אי״ה דער גוטער שליח. אבער ער נעמעט נישט קיין אינשורענס און מען מוז האבן פאר די ערשטע צוויי וואכן בהאנדלאגען. 

גאנצע $15,000

אונז בני משפחה זענען ליידער אויסגעברענט פון געלט פון די לעצטע צוויי שרעקליכע יארן. 

אבער מיט ענקער הילף וועלן מיר איה דאס קענען באוויזען. 

מיר מוזן ענטפערן דעם גרויסן דאקטער ביז 24 שעה. 

ביטע ביטע נעמט אייך עפעס אונטער. 

און דעם זכות וועט השית אייך זיכעג באצאלן געזונט פרנסה ונחת וכט״ס. 

;
$10,640 of $15,000 raised

raised by 28 people in 1 year

Created by

Joel Weiss
September 2018

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Joel Weiss donated

1 month ago $18.00
In honor of Jb’s popcorn

Anonymous donated

1 month ago $17.00
In honor of Sweet dreams ‼️

M donated

1 month ago $7.00

Asher L Schwartz donated

1 month ago $20.00
In honor of JB

Barry Kaufman donated

1 month ago $360.00

Anonymous donated

1 month ago $380.00
In honor of JB

Mordechai donated

1 month ago $10.00

Moses Waldman donated

1 month ago $18.00
In honor of JB

Mordchai K. donated

1 month ago $52.00

Anonymous donated

1 month ago $66.00
In honor of Let's try to straighten out the numbers

Naftoli Weinstock donated

1 month ago $36.00
In honor of Jb

A.Y.T. donated

1 month ago $52.00
In honor of זאבי הערשקאוויטש

Joel Ackerman donated

1 month ago $100.00
In honor of לאז די געלט זיין א כפרה

Aron Deutsch donated

1 month ago $10.00
In honor of JB

Anonymous donated

1 month ago $515.00

Anonymous donated

1 month ago $413.00
In honor of לזכות שלום אליעזר בן רחל. להיפקד היום בדבר ישועה ורחמים

Anonymous donated

1 month ago $1,000.00
In honor of A night plus

Anonymous donated

1 month ago $458.00
In honor of Half a night

Berl Breuer donated

1 month ago $1,029.00
In honor of מיין ברודער דער צדיק יואלי

Anonymous donated

1 month ago $425.00
In honor of WSW

Ruchel Reizy donated

1 month ago $18.00
In honor of Devoted Brother

Anonymous donated

1 month ago $500.00
In memory of שמואל אברהם בן יעקב קאפעל

M donated

1 month ago $100.00

Ahron Halperin donated

1 month ago $1,000.00

Anonymous donated

1 month ago $2,500.00

Isaac Breuer donated

1 month ago $1,500.00
In honor of My dear brother hatzadik jb and moshe livy brown

Anonymous donated

1 month ago $18.00
In honor of Testing

Joel Weiss donated

1 year ago $18.00
In honor of Fishey Londow
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

See more campaigns

Latest Donations

David Kahan donated

8 hours ago $60.00
Don't Let Her Go Hungry This Pesach: Join The Kimcha D'Pischa Campaign of the Gedolei HaDor
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Menachem mendel ben chaim zisa Dina bas r zev aryeh Yissocher Dov ben efraim shimshon

Anonymous donated

12 hours ago $10.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Leah Freedman donated

15 hours ago $18.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP
In honor of Baila and Yosroel Chaim Ben Leah

Anonymous donated

16 hours ago $18.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

17 hours ago $36.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

ARIEL SOUDRY donated

1 day ago $100.00
Kollel Hayim Shell Torah
In honor of כל עם ישראל

Nathan Epstein donated

1 day ago $100.00
Spinal Injury - PLEASE HELP!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Sayoun Maraachli donated

1 day ago $52.00
Kollel Hayim Shell Torah
In memory of לעלוי נשמת גנט בת למעה

Bernard Weingarten donated

1 day ago $36.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

1 day ago $5.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Anonymous donated

1 day ago $100.00
AYUDA URGENTE PARA PÉSAJ EN BNEI BRAK E ISRAEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Gabriel Ben Amelia

Glauber’s Clothing donated

1 day ago $100.00
Help a mother of 6
In honor of לכבוד יו״ט

Anonymous donated

1 day ago $18.00
FAMILY IN MAJOR CRISIS. SINGLE MOTHER NEEDS HELP

Lisa Herman donated

1 day ago $36.00
Emergency Fund to Save Rabbi Segal's Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Tsila bat Avram Yitzchak +Chaya

Anonymous donated

1 day ago £10.00
Don't Let Her Go Hungry This Pesach: Join The Kimcha D'Pischa Campaign of the Gedolei HaDor
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Alanna Wolasky donated

1 day ago $100.00
Spinal Injury - PLEASE HELP!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $9.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $10.00
Devastating Tragedy Of The Azan Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Michael Froedman donated

1 day ago $180.00
Rabbi Yudilevitz Tzidakah fund
In honor of לרפואת יהושוע ניסן בן לאה ואבי מורי

Anonymous donated

1 day ago $20.00
MITZVAS PIDYON SHVUYIM: My Husband is Being Held In Ukrainian Jail - Please Help Us Save His Life
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

C. Brown. donated

1 day ago $72.00
Help a mother of 6
In honor of זאב מן מאטיל שבע לרפוש״ב

Anonymous donated

1 day ago $16.00
Devastating Tragedy Of The Azan Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Moishy Goldberger donated

1 day ago $30.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

1 day ago $5.00
We must save their home
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $52.00
Don't Let Her Go Hungry This Pesach: Join The Kimcha D'Pischa Campaign of the Gedolei HaDor
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of reuven chunu ben menachem david

Alain Nordmann donated

1 day ago $100.00
Spinal Injury - PLEASE HELP!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $1.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Elu Sebbag donated

1 day ago ₪260.00
Don't Let Her Go Hungry This Pesach: Join The Kimcha D'Pischa Campaign of the Gedolei HaDor
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Freda bas mordechai chaim

Moshe Bodner donated

1 day ago $500.00
Spinal Injury - PLEASE HELP!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $350.00
AYUDA URGENTE PARA PÉSAJ EN BNEI BRAK E ISRAEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of R’ Efrayim ben HaRav Chananya YomTov Lipa, z”l

Anonymous donated

1 day ago $36.00
AYUDA URGENTE PARA PÉSAJ EN BNEI BRAK E ISRAEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago £10.00
URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 days ago $1.00
Help a mother of 6
In honor of אראפ מיט די ישר והפוך

Dombrover Rov donated

2 days ago $409.00
Help a mother of 6
In honor of .להצלחה ולרפואת כל ישראל

Shulem Adler donated

2 days ago $36.00
Help a mother of 6

Shmaya FRIEDMAN donated

2 days ago $50.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

2 days ago $36.00
Help Kupat Ha'Ir Do the Impossible - Marry Off 21 Orphans in 22 Days

Meir Badush donated

2 days ago $50.00
Kollel Hayim Shell Torah

חיים אהרן וויינשטאק donated

2 days ago $54.00
Simchat Haregel last minute appeal! Help unfortunate Yidden come to Pesach with a smile!!!
In honor of ידידי הרב רבי בנימין מרדכי שליט"א

Anonymous donated

2 days ago $36.00
Help a mother of 6
In honor of אלי' בן אסתר און חנניה יום טוב חיים בן דינה גאלדא לרפואה שלימה

Moses Hoffman donated

2 days ago $100.00
Help a mother of 6

Anonymous donated

2 days ago $77.00
Help a mother of 6
In honor of לרפואת אלכסנדר בן ניסל לאה בתוך שאר חולי ישראל

Hersh Leibler donated

2 days ago $72.00
Help a mother of 6
In honor of Chaim p for jb

Yitzoh Weiss donated

2 days ago $100.00
A Father Before Pessach Asks For HELP

M.M. donated

2 days ago $103.00
Help a mother of 6
In honor of I saved on my car wash.

Baruch Rosinger donated

2 days ago $360.00
A Father Before Pessach Asks For HELP

Ezra donated

2 days ago $100.00
A Father Before Pessach Asks For HELP

Anonymous donated

2 days ago $250.00
A Father Before Pessach Asks For HELP

Rachel Moss donated

2 days ago $180.00
Rabbi Yudilevitz Tzidakah fund

Shraga Werner donated

2 days ago $300.00
Keren Boruch Yitzchok MATANOS L’EVYONIM Campaign
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.